Důležitá informace! Prezentovaná paleta barev RAL by měla být považována pouze za ilustraci a nelze ji považovat za barevný standard