Zamknij
Listopad 2, 2015News

Jedna nebo dvě brány do dvojgaráže?

Náš životní styl stále častěji vyžaduje efektivní a rychlý přesun – do školy, do práce, na zájmové kroužky, na nákupy. Jedno auto v rodině již nestačí. Proto před stavbou domu plánujeme dvojgaráž a stojíme před otázkou: co vybrat – jednu větší bránu nebo dvě menší?

Jedna brána
Dvě brány

Abychom si odpověděli na tuto otázku, musíme vědět, jak bude situována naše garáž. Pokud je součástí domu, musíme se postarat o její odizolování.

Jedna velká brána, např. o rozměrech 5000 x 2250 mm, bude mít lepší součinitel prostupu tepla než dvě menší brány o rozměrech 2500 x 2250 mm.

V každodenním chodu domácnosti se však mohou ukázat jako výhodnější dvě brány. Při každém vyjíždění z garáže a vjíždění do ní vždy otevřeme pouze jednu menší bránu, což omezí ztrátu tepla. Nákup dvou bran a pohonů je spojen s vyššími výdaji, ale při častém otevírání bran později umožní úspory.

Pokud je garáž samostatná budova a její tepelná izolace nemá význam, bude lepším a levnějším řešením jedna větší brána.