Zamknij
Listopad 2, 2015News

Příprava na montáž brány v pěti krocích

Nedávno jsme psali o tom, jak se vyhnout chybám při objednávání garážové brány. Objednávka dobré garážové brány, to však není všechno. O jejím správném a bezporuchovém fungování rozhoduje ve značné míře správná montáž. Přečtěte si naše tipy, podívejte se na videoukázku a zjistěte, jak nejlépe připravit garáž pro namontování brány.

1. Dokončení garážových stěn

Ideální situací by bylo namontování brány po úplném dokončení garáže, tím spíše, že samotná montáž brány patří k výjimečně „čistým“ pracím. Ne vždy je to možné, proto vás upozorňujeme na dokončení především těch částí garáže, které jsou skutečně klíčové pro montáž brány a které lze vidět na obrázku.

Nadpraží a ostění jsou důležitými součástmi garáže, ke kterým bude připevněna konstrukce brány. Před montáží musí být omítnuty a vymalovány, protože později bude přístup k nim omezen. Musí být také rovné a tvořit rovnoběžnou rovinu. Takto zajistíte podmínky pro správnou montáž vodítek nebo hnací hřídele brány. Jinak nebude rozložení sil v namontované bráně stejnoměrné, což může vést k rychlejšímu opotřebení více zatěžovaných prvků.

Pokud budete malovat zbývající stěny garáže již po namontování brány, pamatujte na to, abyste zajistili dostatečné větrání v garáži a často ji větrali. Takto se zbavíte přebytečné vlhkosti z čerstvě nanesených omítek a barev a zabráníte jejímu srážení na bráně.

Při jakýchkoli stavebních pracích, včetně zejména malování stěn garáže a provádění venkovní fasády domu, zajistěte maximální ochranu brány proti prachu a nečistotám a také proti zacákání omítkou, maltou nebo barvou. Bránu velmi důkladně zabezpečte fólií.

Pokud se na obložení brány dostane barva nebo omítka, především je nenechte zaschnout! Co nejdříve opatrně odstraňte veškeré nečistoty z povrchu lišt a pak je omyjte měkkou houbou navlhčenou vodou a jemným čisticím prostředkem.

2. Dokončení stropu garáže

Nezapomeňte omítnout strop, protože po namontování vodítek bude jeho rovnoměrné a přesné dokončení obtížné.

3. Zateplení ostění

Při plánování zateplení stěn budovy pamatujte na vnitřní stranu ostění brány. Vrstva izolace nanesená na tomto místě zabraňuje tvorbě tepelných mostů. Zateplení ostění již po namontování brány a bez předchozího uspořádání může ovlivnit vzhled brány, např. zakrýt těsnění nebo hranu zasklení.

4. Příprava podlahy

Podlaha v garáži musí mít především rovnou rovinu a správnou úroveň vzhledem ke stěnám – včetně nadpraží a zárubní, na kterých bude montováno vedení brány. Zdá se to samozřejmé, ale bohužel stále najdete garáže, ve kterých vstupní otvor nemá správné úhlopříčky.

Pokud se vyhnete této chybě, dosáhnete:

  • nejlepších podmínek pro nerušenou práci brány,
  •  těsnosti brány– neexistence mezery mezi podlahou a spodní lištou brány chrání např. proti pronikání do garáže vody nebo prachu z vnějšku.

Pamatujte také, že určení konečné úrovně podlahy je nezbytné pro přesné seřízení brány a naprogramování pohonu z hlediska koncových poloh brány čili její polohy při úplném otevření a zavření. Pokud před montáží brány nebude podlaha vylitá, bude nezbytné opět navštívit servis po jejím dokončení.

5. Příprava instalace pro pohon

Automatické brány jsou již standardem. Pohon můžete samozřejmě namontovat při pozdějším používání brány, ale stojí za to se na něj předem připravit. Je velmi důležité, abyste před omítnutím garáže pamatovali na provedení elektrické instalace určené pro pohon, včetně zásuvky ve stropě – tímto zabráníte pozdějšímu opětovnému sekání do stěn nebo stropu.

Rozmístění instalace bude záviset na typu naplánovaného pohonu a také jeho vybavení příslušenstvím, např. fotobuňkami nebo tlačítkovým vypínačem. Nejlépe zkrátka zkontrolujte aktuální nabídku automatiky u profesionálního dodavatele, který vám poradí, které řešení bude pro vás nejvýhodnější. Odbornou pomoc najdete u svého nejbližšího obchodního partnera KRISPOL.