Zamknij
Listopad 29, 2019News

Vestavená nebo samostatně stojící garáž – které řešení vybrat?


Každý stavebník před výstavbou domu musí již v projektové fázi rozhodnout, zda má být garáž nedílnou součástí domu nebo samostatně stojící budovou. Neexistují žádná ideální řešení a každé z nich má své přednosti i nevýhody. Tento článek je právě o jedněch i druhých.

Vestavěná garáž – přednosti

V současné době je velmi populární vestavěná garáž. Tento trend má mnoho předností a je velmi praktickým řešením. Obrovskou výhodou je úspora místa na pozemku, což je klíčový argument pro majitele malých parcel. Za špatného počasí se můžeme pohodlně dostat do auta. Pro úplné pohodlí stojí za to vybavit garážová vrata automatikou. Pokud se rozhodneme integrovat garáž s hmotou budovy, můžeme také počítat se snížením nákladů na výstavbu – jsou společné stěny, je také snazší provést elektrickou instalaci. Vestavěná garáž tvoří také další vstup do domu a stane se ihned po vstupních dveřích hlavním vstupním bodem. Teplo vstupující do garáže stěnami domu přispívá k tomu, že není nutné vytápět tuto místnost.

Vestavěná garáž – nevýhody

Při rozhodování se pro vestavěnou garáž je třeba však vzít v úvahu nevýhody takového řešení. Především vzniká nutnost provedení odvodnění. Voda objevující se na podlaze musí být nějakým způsobem odvedena z povrchu garáže. Dalším problémem vestavěné garáže je omezení užitné plochy samotného domu. Existuje také riziko, že výfukové plyny budou pronikat do domu. Abychom se tomuto problému vyhnuli, musíme se postarat o velmi dobré větrání místnosti. Musíme také pamatovat na to, aby dveře spojující garáž s domem byly těsné. Jinak hrozí nebezpečí úniku tepla z domu.

Samostatně stojící garáž – přednosti

Samostatně stojící garáž nesnižuje užitnou plochu domu. Hluk motoru vozidla nebude narušovat klid uživatelů domu a výfukové plyny produkované vozidlem neznečistí vzduch v obytném prostoru. Takovou místnost není třeba navíc vytápět. V případě samostatně stojící garáže se můžeme pokusit o zvětšení metráže a vyčlenit např. koutek pro kutilství nebo schránku na zahradní nebo sportovní vybavení, zejména pokud dům nemá sklep a nepředpokládali jsme v něm další úschovný prostor.

Samostatně stojící garáž – nevýhody

Největší nevýhodou samostatně stojící garáže je nutnost získání stavebního povolení. Týká se to budov s plochou větší než 35 m2. Takové řešení generuje dodatečné náklady na projekt a materiály, zaměstnání stavbyvedoucího a stavební čety. Měli bychom také pamatovat na zhotovení odvodnění – voda nebo sníh, který zůstane na podlaze, musí být nějak odvedeny mimo garáž. Musíme také počítat s tím, že bez ohledu na počasí musíme přejít z garáže do domu, což je obzvlášť nepohodlné v podzimních a zimních měsících.