Zamknij

Politica de confidentialitate

Prezenta politică de confidențialitate se aplică service-ului de pe site-ul:
https://krispol.eu/ro/ (în continuare: Site Web).

Acordăm o mare importanță protecției și confidențialității datelor cu caracter personal pe care le procesăm și ne asigurăm că Administratorii selectează și aplică cu atenție măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale prelucrate.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu reglementările aplicabile, în special cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulament general privind datele cu caracter personal, în continuare: GDPR).

 1. Administratorii Datelor cu Caracter Personal

Administratorii (Co-administratorii) datelor Dvs. cu caracter personal sunt:

 • KRISPOL sp. z o.o., cu sediul în Września, ul. Michała Strzykały 4, 62-300 Września, înregistrată în Registrul Antreprenorilor din Registrul National Judiciar sub nr RJN 0000159144, CUI 7891541390, Polonia;
 • KRISHOME sp. z o.o. cu sediul în localitatea Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września, înregistrată în Registrul Antreprenorilor din Registrul National Judiciar sub nr RJN: 0000768528, CUI 7891787470, Polonia.

Datorită cooperării economice în curs de desfășurare în domeniul marketingului, reclamei, vânzărilor și de deservire a  clienților, Administratorii au încheiat un contract de co-administrare a datelor cu caracter personal în temeiul art. 26 GDPR. În conformitate cu acest contract, Administratorii administrează în comun datele cu caracter personal și stabilesc în comun scopurile și metodele de prelucrare a datelor Dvs. cu caracter personal și sunt responsabili în comun pentru îndeplinirea obligațiilor din GDPR, în special obligațiile de informare și legate de implementarea drepturilor Dvs.

 1. Punct de contact și Inspector Protecția Datelor

Dacă aveți întrebări sau îndoieli cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor desemnat de Administratori, care poate fi contactat:

 1. sub formă electronică: daneosobowe@krispol.pl sau daneosobowe@krishome.eu
 2. Telefonic la numărul de telefon: 509189102;
 3. prin poștă tradițională la adresa Administratorilor indicată la pct. 1 cu adnotarea „Inspector pt. Protecția Datelor cu Caracter Personal”.

Contactul cu Administratorii este posibil:

 1. sub formă de corespondență tradițională trimisă la adresele indicate la pct. 1;
 2. prin formularele de contact de pe site.
 1. Transfer voluntar de date

Furnizarea datelor cu caracter personal, precum și consimțământul pentru prelucrarea acestora sunt complet voluntare, dar în intervalul indicat (marcate în formulare ca fiind necesare) indispensabile pentru a gestiona cererea Dvs. sau pentru a furniza serviciul.

 1. Drepturile în legătură cu prelucrarea datelor

Vă puteți exercita toate drepturile care vi se cuvin împotriva oricărui Co-administrator selectat (detalii de contact de la pct. 2). Aveți dreptul de a accesa datele Dvs. și dreptul de a solicita: rectificarea, ștergerea datelor și restricționa prelucrarea, precum și dreptul de a transfera datele. Dacă prelucrăm datele Dvs. în legătură cu implementarea intereselor legitime ale Administratorilor (art. 6 alin. (1) lit. (f) din GDPR), în special în scopuri de marketing, aveți dreptul de a vă opune unei astfel de prelucrări.

Dacă prelucrăm datele Dvs.  pe baza consimțământului Dvs. , vă puteți retrage oricând consimțământul informând orice Administrator despre acesta sau prin e-mail la următoarea adresă: daneosobowe@krispol.pl  sau daneosobowe@krishome.eu.   Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării acestuia până în momentul  retragerii acestuia.

Dacă, în opinia Dvs. , prelucrarea datelor încalcă prevederile aplicabile, aveți dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere – Președintele Oficiului pt. Protecția Datelor cu Caracter Personal (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska).

 1. Tipul și scopul datelor prelucrate
 • Newsletter

În cazul în care Site-ul Web oferă opțiunea de a vă abona la Newsletter și vă abonați, numele și adresa dvs. de e-mail vor fi prelucrate pentru a trimite mesaje comerciale și de marketing la adresa de e-mail furnizată, inclusiv mesaje despre produsele oferite, promoții și evenimentele organizate.

 • Formulare de contact

Pentru a vă oferi posibilitatea de contact sunt disponibile formulare de contact. Furnizarea datelor cuprinse în formularul de contact este complet voluntară, însă pentru a transmite corect mesajul (notificarea) este necesara introducerea datelor marcate în formular ca date solicitate.

Formularul vă permite să colectați următoarele date: nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail și date limitate de adresă despre oraș pentru a determina partenerul de afaceri adecvat la nivel local. Dacă formularul vă permite și să atașați un fișier, atașarea acestuia nu este necesară. Atașarea fișierului este complet voluntară și înseamnă consimțământul pentru prelucrarea de către Administratori a oricăror date cu caracter personal conținute în cuprinsul fișierului transmis.

Administratorii își vând produsele prin intermediul rețelei de distribuție, și anume, prin intermediul partenerilor lor comerciali autorizați. În cazul unei întrebări privind interesul pentru produsele Administratorilor, dorința de a obține o ofertă sau achiziție, Administratorii vor furniza datele personale cuprinse în formular împreună cu conținutul solicitării partenerului de afaceri pentru locația competentă sau partajată. Dacă formularul vă permite să alegeți un partener de afaceri, datele personale și conținutul întrebării vor fi puse la dispoziția partenerului selectat de dvs. Administratorii își rezervă dreptul de a transfera datele Dvs.  cu caracter personal către un alt partener de afaceri decât cel selectat în formular, dacă este necesar din cauza termenelor de executare a comenzilor sau a asigurării calității corespunzătoare a serviciului. În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, formularul vă poate permite și să alegeți opțiunea de a comanda un apel video.

Informațiile despre partenerii comerciali sunt disponibile aici: https://krispol.eu/ro/contact/

 1. Pe ce bază colectăm și procesăm datele cu caracter personal? Scopul și perioadele de prelucrare a datelor
 • Newsletter – datele sunt prelucrate pe baza consimțământului în scopul trimiterii newsletter-ului până când acesta este anulat sau se constată că datele nu mai sunt actuale.
 • Marketing, marketing direct, testarea calității serviciilor, analize și statistici – baza prelucrării este interesul legitim al Administratorilor (art. 6 alin. (1) lit. (f) din GDPR) constând în desfășurarea activităților de marketing pentru produsele lor (la măsura în care prevederile nu necesită consimțământ), precum și cercetarea calității serviciilor oferite, analiza preferințelor utilizatorilor și a modului de interacțiune cu Site-ul. În aceste scopuri, administratorii pot prelucra date din fișierele cookie pentru a adapta conținutul site-ului la preferințele și pentru a dezvolta analize și statistici privind interacțiunile utilizatorilor cu site-ul – datele sunt prelucrate până când vă opuneți acestei prelucrări sau modificați consimțământul cu privire la fișierele cookie.
 • Furnizarea de servicii tradiționale și servicii on-line – baza prelucrării datelor este necesitatea acestora de a executa contractul (art. 6 alin. (1) lit. (b) din GDPR), în special contractul de furnizare de servicii electronice, constând în funcționalități sau conținuturi puse la dispoziție pe Site – datele sunt prelucrate pe durata prestării serviciului.
 • Suport pentru formulare de contact – baza prelucrării datelor este interesul legitim al Administratorilor (art. 6 alin. (1) lit. (f) din GDPR), constând în asigurarea unui contact rapid și ușor cu Administratorii și rețeaua de showroom-uri în toate aspecte relevante pentru legate de activitățile comerciale desfășurate de Administratori. Datele sunt prelucrate atâta timp cât întrebările, reclamațiile sau notificările Dvs.  sunt tratate sau până când este depusă o obiecție efectivă la o astfel de prelucrare.
 • Securitatea și funcționarea corectă a Site-ului – programe speciale de calculator înregistrează activitatea utilizatorului pe site în măsura necesară pentru a asigura funcționarea corectă a site-ului și pentru a asigura siguranța utilizatorilor și a sistemelor informatice – baza prelucrării datelor în acest sens este cea legitimă. interesul Administratorilor ( 6 alin. (1) lit. (b) din GDPR).
 • Protecție împotriva revendicărilor – datele pot fi arhivate și prelucrate de noi pentru stabilirea, investigarea sau protecția împotriva reclamațiilor (de ex., legate de serviciile noastre) bazate pe interesul legitim al Operatorilor (art. 6 alin. (1) lit. (f) din GDPR) pentru perioada de prescripție a creanțelor rezultate din reglementările aplicabile, nu mai mult de 6 ani de la sfârșitul anului în care a fost prestat serviciul.

Regulile de prelucrare a datelor colectate prin intermediul fișierelor cookie și perioadele de stocare a acestor date sunt descrise în Politica Fișierelor Cookie.

 1. Cui împărtășim datele Dvs. cu caracter personal

Datele Dvs. le putem transmite:

 1. entităților care prelucrează datele în numele Administratorilor, și anume, furnizorilor specializați în servicii de stocare a datelor, entităților care ne oferă servicii IT și de găzduire, entităților care ne sprijină în gestionarea corespondenței, instituțiilor juridice și de marketing, precum și entităților care operează și întrețin rețeaua noastră de telecomunicații;
 2. altor operatori de date care prelucrează datele în nume propriu: entităților care operează poșta sau serviciile de curierat, showroom-urile noastre autorizate și reprezentanți locali de vânzări care vând produse, a căror listă este disponibilă pe Site (administratorii vând prin propria rețea de distribuție).

Datele furnizate terților sunt folosite doar pentru a vă oferi serviciile noastre. Administratorul asigură că orice dezvăluire sau încredințare a datelor Dvs.  către alte entități pentru prelucrarea datelor Dvs.  respectă prevederile aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

 1. Politica de confidențialitate a partenerilor site-ului web și a rețelelor sociale

Pentru comoditatea Dvs. , Site-ul Web poate conține funcționalități integrate cu platforme externe de social media (Facebook, Instagram, YouTube), care pot fi activate manual. În acest caz, terții care operează platformele vor putea să identifice utilizatorul, să determine modul în care este utilizat site-ul web și să legă și să stocheze aceste informații cu un profil de social media. Utilizarea funcționalităților indicate poate implica stocarea fișierelor cookie ale acestor entități pe dispozitivul Dvs.  final. Activarea funcționalităților indicate nu este obligatorie – puteți utiliza funcționalitatea Site-ului fără integrare cu platforme externe.

Administratorii posedă, de asemenea, profiluri pe rețelele de socializare (Facebook, YouTube). Administratorii pot prelucra datele utilizatorilor care vizitează aceste profiluri pe rețelele de socializare și pot prelucra date precum: nume, prenume sau porecla indicate pe profilurile utilizatorilor în scopul comunicării în rețelele de socializare. Datele despre activitatea utilizatorului pot fi folosite și pentru promovarea serviciilor și produselor și în scopuri analitice și statistice, indicând preferințe în ceea ce privește funcționalitățile și conținutul oferit. Baza pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este art. 6 sec. 1 lit. f GDPR, adică interesul legitim al Administratorilor legat de marketing, publicitate și comunicare în rețelele sociale.

 1. Transferul de date în afara Spațiului Economic European (SEE)

Datele Dvs.  personale pot fi transferate în afara Spațiului Economic European numai către Google dacă sunteți de acord cu utilizarea fișierelor cookie. Google este un destinatar certificat în conformitate cu Scutul de Confidențialitate al Statelor Unite (Privacy Shield), ceea ce echivalează cu asigurarea unei securități adecvate pentru protecția datelor în conformitate cu art. 46 alin. 2 din GDPR.

 1. Datele despre locație și fișierele cookies

Regulile de utilizare a fișierelor cookie sunt specificate în Politica Cookies. Site-ul poate folosi date despre locația Dvs.  pentru a optimiza funcționarea acesteia și pentru a vă oferi funcționalități sub forma posibilității de afișare a punctelor de vânzare locale – parteneri de afaceri cei mai apropiați de locația Dvs. Posibilitatea de a partaja locația poate fi blocată în setările browserului Dvs.

 1. Profilare și luarea automată a deciziilor

Profilarea datelor cu caracter personal de către Administratori constă în prelucrarea datelor Dvs.  (de asemenea, în mod automatizat) prin utilizarea acestora pentru evaluarea anumitor informații în scopuri statistice, monitorizarea traficului pe Site-ul Web și analize de marketing, de ex. afișarea de reclame relevante. Administratorii nu desfășoară procese automate de luare a deciziilor, iar profilarea nu va avea niciun efect juridic asupra dvs. sau  în mod similar, nu va influența în mod semnificativ situația Dvs.

 1. Actualizarea Politicii de Confidențialitate

Administratorzy zastrzegają sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony Internetowej.

Administratorii își rezervă dreptul de a modifica politica de confidențialitate, dacă acest lucru este cerut de legea aplicabilă sau dacă vor fi modificate condițiile tehnologice de funcționare a Site-ului Web.