Ako pripraviť stavebné otvory pre montáž okien?

Fundamentálnym prvkom inštalácie okna alebo brány je predchádzajúca príprava miesta ich osadenia. Na čo si musíme dávať pozor? Objasňujeme to krok za krokom:

Krok 1: Z ostení musí byť odstránený nepevný stavebný materiál. Treba dohliadnuť na to, aby boli hladké a rovné, a prípadné nerovnosti musia byť vyplnené príslušnou maltou.

jak-przygotowac-otwory-pod-montaz-okien-na-budowie3

Krok 2: Experti z Akadémie Experta KRISPOL odporúčajú posilnenie ostení náterovou hmotou, ktorá zaručí príslušnú priľnavosť tesniacich materiálov.

jak-przygotowac-otwory-pod-montaz-okien-na-budowie1
jak-przygotowac-otwory-pod-montaz-okien-na-budowie2

RADA: V prípade dutých keramických tvárnic je veľmi dôležité zaslepiť otvory vo vodorovnej časti výklenku a v ďalšej etape stavby tak vylúčiť prievany (sieťka + lep na sieťku).

V prípade použitia vonkajšieho utesnenia v podobe vodotesnej paropriepustnej okennej pásky je pre jej správnu priľnavosť nutné, aby sme vyrovnali vonkajší povrch steny.

Krok 3: Nemôžeme zabúdať na zachovanie príslušnej dilatačnej špáry v závislosti od typu montáže a druhu výklenku (nemala by presahovať 30 mm); príliš malé špáry môžu viesť k deformácii profilu a problému s otváraním okna a ak sú príliš veľké, oslabia upevnenie okna.

Krok 4: Veľmi dôležité je zhotovenie podstenia alebo použitie systémových rozšírení pre terasové, posuvné a balkónové okná, ktoré sú zlícované s úrovňou podlahy, a v prípade použitia termických podokenných materiálov, ako napr. teplé parapety či termické prahy, vyrovnanie úrovne ostenia.

Krok 5: Dobré je tiež zvážiť zasunuté nadpražie, ktoré umožní použitie zateplenia vo výške schránky podomietkovej rolety, ak také krytie plánujeme.

DȎLEŽITÉ: Montážna situácia je veľmi dôležitá už v projektovej fáze. Zohľadnenie príslušného miesta v tomto štádiu nám umožní vyhnúť sa problémom pri výbere okien „po fakte”, čiže keď už stoja múry.