Zamknij
júl 28, 2020Tipps

Ako pripraviť stavebné otvory pre montáž okien

Fundamentálnym prvkom inštalácie okna alebo brány je predchádzajúca príprava miesta ich osadenia. Na čo si musíme dávať pozor? Objasňujeme to krok za krokom:

Krok 1: Z ostení musí byť odstránený nepevný stavebný materiál. Treba dohliadnuť na to, aby boli hladké a rovné, a prípadné nerovnosti musia byť vyplnené príslušnou maltou.

Krok 2: Experti z Akadémie Experta KRISPOL odporúčajú posilnenie ostení náterovou hmotou, ktorá zaručí príslušnú priľnavosť tesniacich materiálov.

RADA: V prípade dutých keramických tvárnic je veľmi dôležité zaslepiť otvory vo vodorovnej časti výklenku a v ďalšej etape stavby tak vylúčiť prievany (sieťka + lep na sieťku).

V prípade použitia vonkajšieho utesnenia v podobe vodotesnej paropriepustnej okennej pásky je pre jej správnu priľnavosť nutné, aby sme vyrovnali vonkajší povrch steny.

Krok 3: Nemôžeme zabúdať na zachovanie príslušnej dilatačnej špáry v závislosti od typu montáže a druhu výklenku (nemala by presahovať 30 mm); príliš malé špáry môžu viesť k deformácii profilu a problému s otváraním okna a ak sú príliš veľké, oslabia upevnenie okna.

Krok 4: Veľmi dôležité je zhotovenie podstenia alebo použitie systémových rozšírení pre terasové, posuvné a balkónové okná, ktoré sú zlícované s úrovňou podlahy, a v prípade použitia termických podokenných materiálov, ako napr. teplé parapety či termické prahy, vyrovnanie úrovne ostenia.

Krok 5: Dobré je tiež zvážiť zasunuté nadpražie, ktoré umožní použitie zateplenia vo výške schránky podomietkovej rolety, ak také krytie plánujeme.

DȎLEŽITÉ: Montážna situácia je veľmi dôležitá už v projektovej fáze. Zohľadnenie príslušného miesta v tomto štádiu nám umožní vyhnúť sa problémom pri výbere okien „po fakte”, čiže keď už stoja múry.