Zamknij
január 29, 2016Udalosti

Príprava na montáž brány v 5 krokoch

Nedávno sme písali o tom, ako sa vyhnúť chybám pri objednávaní garážových brán. Objednanie dobrej garážovej brány nie je všetko. Jej účinná a bezporuchová prevádzka je do značnej miery determinovaná správnou montážou. Prečítajte si naše rady, pozrite si video a zistite, ako najlepšie pripraviť garáž na montáž brány!

1. Dokončenie stien garáže

Ideálnou situáciou by bolo nainštalovať bránu po dokončení garáže, tým skôr, že inštalácia samotnej brány dverí je mimoriadne „čistá“ práca.  To nie je vždy možné a preto vás upozorňujeme na dokončenie tých častí garáže, ktoré sú skutočne dôležité pre montáž brány a ktoré sú zobrazené na ilustrácii.

Preklad a zárubne sú dôležitou súčasťou garáže, na ktorú je pripojená konštrukcia brány. Pred montážou by mali byť omietnuté a natreté, pretože prístup k nim bude obmedzený. Musia byť rovné a vytvárať jednu rovinu. Týmto spôsobom zaistíte podmienky pre správnu montáž vodidiel a hnacieho hriadeľa brány. V opačnom prípade nebude rozloženie síl v namontovanej bráne rovnaké, čo môže viesť k rýchlejšiemu opotrebeniu viac zaťažených prvkov.

Ak po montáže brány maľujete zvyšné steny garáže, nezabudnite v garáži zabezpečiť dostatočné vetranie a často ju vetrajte. Týmto spôsobom sa zbavíte prebytočnej vlhkosti z čerstvo položených omietok a farieb a zabránite jej usadeniu sa na bráne.

Pri akýchkoľvek stavebných prácach vrátane maľby garážových stien a vonkajšej fasády domu zabezpečte maximálnu ochranu dverí pred prachom ako aj pred postriekaním omietkou, maltou alebo farbou! Dvere dôkladne zaistite fóliou!

Ak sa na obloženie dvier dostane farba alebo omietka, nenechajte ich zaschnúť! Čo najskôr odstráňte z povrchu panelov všetky nečistoty a potom ich umyte mäkkou špongiou navlhčenou vodou a jemným čistiacim prostriedkom!

2. Dokončenie stropu garáže

Nezabudnite omietnuť strop, pretože po namontovaní vodidiel bude dodržať jeho presný a rovnomerný povrch ťažké.

3. Zahrievanie čeľuste

Pri plánovaní izolácie stien budovy nezabudnite na vnútorný priestor zárubne. Izolačná vrstva umiestnená tu zabraňuje tvorbe tepelných mostov. Izolácia ostenia po inštalácii dverí a bez predchádzajúcich usporiadaní môže ovplyvniť vzhľad dverí, napríklad zakrývať tesnenia alebo hranu zasklenia

4. Príprava podlahy

Podlaha garáže by mala byť predovšetkým rovná a mať správnu úroveň vo vzťahu k stenám vrátane prekladu a ostení, na ktorých bude namontované vedenie brány. Zdá sa to zrejmé, ale bohužiaľ stále nájdete garáže, v ktorých vstupný otvor nemá správne uhlopriečky.

Ak sa tejto chybe vyhnete, dostanete:

  • najlepšie podmienky pre nepretržitú prevádzku dverí,
  • dobrú tesnosť – dvere bez medzery medzi podlahou a spodným panelom dverí chránia napr. pred vniknutím vody alebo prachu do garáže.

Pamätajte tiež na to, že určenie konečnej úrovne podlahy je potrebné pre jemné nastavenie brány a programovanie pohonu z hľadiska koncových polôh brány, tzn. jej polohy, keď je úplne otvorená a zatvorená. Ak pred montážou brány nebude podlaha dokončená, bude nezbytná opakovaná návšteva servisu po jej dokončení.

5. Príprava inštalácie na pohon

Automatické brány sú už štandardom. Pohon sa dá samozrejme namontovať v neskoršej fáze používania dverí, ale stojí za to sa naň vopred pripraviť. Je veľmi dôležité pamätať na umiestnenie elektrickej inštalácie určenej pre pohon vrátane zásuvky v strope pred omietnutím garáže – predídete tak neskoršiemu porušeniu stien alebo stropu.

Usporiadanie inštalácie bude závisieť od typu plánovanej jednotky, ako aj od jej vybavenia s doplnkami , napríklad fotobunkami alebo kľúčovým spínačom. Najlepšie je jednoducho skontrolovať aktuálnu ponuku automatizácie u profesionálneho dodávateľa, ktorý vám poradí najvhodnejšie riešenie. Profesionálnu pomoc nájdete u najbližšieho obchodného partnera KRISPOL.