Zamknij
november 25, 2019Udalosti

Rast predaja brán Krispol v Českej republike a na Slovensku

Koniec roka je vhodný čas na zhrnutie a stanovenie nových cieľov. Spoločnosť KRISPOL oslávila svoje úspechy v oblasti exportu so svojimi kľúčovými obchodnými partnermi zo strednej Európy.

V dňoch 14. – 16. novembra sa v hoteli Diament **** v Ustrone uskutočnila konferencia KRISPOL pre kľúčových obchodných partnerov pôsobiacich v Českej republike a na Slovensku. Tieto trhy sa vyvíjajú dynamicky a sú dôležitým prvkom dlhodobej stratégie a plánov rozvoja KRISPOL na roky 2020 – 2022.

Hlavnou témou konferencie boli nové cesty obchodné eskalácie. Výrobca navrhol nové spôsoby rozvoja spolupráce založené na skúsenostiach z iných trhov.  Spoločne diskutovali o zmenách v nákupných preferenciách miestnych zákazníkov a o potrebe rozšíriť ponuku o sadu stolárskych výrobkov pre domácnosť. Český a slovenský trh je tiež veľká skupina partnerov špecializujúcich sa na priemyselné brány a mreže. KRISPOL pre nich vyvíja nové priemyselné riešenia, ktoré sa zavedú v prvom štvrťroku 2020. Stretnutie bolo tiež príležitosťou na napísanie nápadov na zlepšenie systému predaja Cantor a marketingovej komunikácie. Na diskusnom paneli pozvaní hostia živo diskutovali o špecifikách aktivít v Českej republike a na Slovensku.

Vrcholom stretnutia bolo odovzdanie ocenení a vyznamenaní pre Obchodných partnerov s vysokými výsledkami predaja. Spoločnosť AZET Group vynikala na českom trhu, spoločnosť HSG sa stala lídrom na slovenskom trhu. Majitelia firiem dostali cenný turistický poukaz od Grzegorza Ratajczaka – výkonného riaditeľa KRISPOL.

Pokiaľ ide o networking, všetci stavali Goldbergov stroj, s využitím kreativity a fantázii. Vynikajúca nálada umožnila prekonať jazykovú bariéru, a vďaka tomu bola úloha splnená na 100 %.

V segmente exportu nepretržite implementujeme predpokladanú stratégiu rozvoja. Našim partnerom ponúkame overenú koncepciu obchodu, ktorý bol v Poľsku úspešný a dynamicky sa rozvíja. Komplexná ponuka pre domácnosť a podnikanie na jednom mieste je pohodlie a záruka pokoja pre cieľového zákazníka. Dúfame, že to ocenia aj zákazníci v zahraničí. Takéto stretnutia potvrdzujú našu vieru v dôležitosť výmeny skúseností a spoločnej obchodnej integrácie – komentovala Katarzyna Kozłowska, marketingová manažérka KRISPOL.