Zamknij

Cookies policy

Webbplatsen krispol.eu använder cookies. Webbplatsens administratör är KRISPOL sp. z o.o. Registeransvariga (gemensamt registeransvariga) för personuppgifter är KRISPOL sp. z o.o. och KRISHOME sp. z o.o. (kontaktuppgifter som ovan i Integritetspolicy). Vi prioriterar säkerhet för användare som besöker webbsidan samt integritetsskydd.

 

 1. Vad är cookies och varför används de

Kakor (cookies) är allmänt använda små textfiler som lagras på besökarens enhet (t.ex. mobil, dator eller surfplatta).

De är till nytta både för webbplatsadministratörer och användare och de används för att:

 • visa webbplatsen korrekt och garantera att den är fullt fungerande (video kan spelas upp, kontaktformulär fungerar osv.);
 • integrera webbplatsen med sociala medier eller YouTube;
 • säkerställa webbplatsens säkerhet;
 • optimera webbplatsens funktion (t.ex. med hjälp av statistik), förbättra dess funktion och prestanda;
 • användaranpassa webbplatsen t.ex. genom att visa relevant innehåll eller komma ihåg preferenser (t.ex. språkpreferens).
 1. Samtycke till användning av cookies

Användning av cookies (förutom cookies som är nödvändiga för att webbsidan ska fungera) kräver ditt samtycke. Samtycket är frivilligt. Om samtycke saknas kommer vissa funktioner på webbplatsen att vara otillgängliga (t.ex. att spela upp video). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken “Ändra ditt samtycke” (se p. 7 nedan). När du samtycker till samtliga cookies får du möjligheten att använda alla funktioner på webbplatsen samt hjälper oss att förbättra vår webbplats. Under denna Policy visas information om omfattningen för ditt befintliga samtycke automatiskt.

 1. Typer och tid för lagring av cookies

Webbsidan använder följande cookies:

 1. nödvändiga cookies – bidrar till webbplatsens funktion genom att möjliggöra grundläggande funktioner såsom navigering och tillgång till säkra områden på webbplatsen; webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa cookies;
 2. preferenscookies – hjälper webbplatsen att komma ihåg information som ändrar dess utseende eller funktion, t.ex. önskat språk eller användarens region;
 3. statistiska cookies – låter oss förstå vad olika användare gör på webbplatsen genom att samla och rapportera anonyma uppgifter (om trafik på webbplatsen, antal besökare osv.);
 4. marknadsföringscookies – syftet med dessa cookies är att visa annonser som är relevanta och intressanta för olika användare och därmed är mer värdefulla för utgivare och annonsörer. De kan förhindra att samma annons visas igen eller spåra användarnas aktivitet på webbplatsen. Registeransvariga använder denna information endast för sin egen marknadsföring. Leverantörer av vissa cookies kan i en viss fastställd omfattning använda uppgifter för sina egna ändamål (t.ex. Facebook) i enlighet med sina integritets- och cookies policyer som finns tillgängliga enligt anvisningar i p. 7.

Cookies delas in i sessionscookies som lagras tillfälligt under tiden webbläsaren används och raderas automatiskt när den stängs, samt permanenta cookies som lagras under en tid som fastställts av ägaren till cookie-filen. Lagringsperioder för de olika typer av cookies anges i tabellen som finns under denna policy.

 1. Cookies och personuppgifter

Cookies samlar som regel inga personuppgifter, dvs. information om en identifierad eller identifierbar fysisk person, och de flesta av dem tillhandahåller uppgifter som inte är förknippade med en specifik användare, t.ex. i form av uppgifter om antalet besökare på webbplatsen. Vissa uppgifter samlade med hjälp av cookies (t.ex. marknadsföringscookies) eller genom interaktion med sådana plattformar som Facebook, Google eller YouTube kan utgöra personunuppgifter eftersom de kan kopplas till en specifik användare (t.ex. med hjälp av nummer för enheten som cookie-filen installerats på). För behandling av personuppgifter gäller reglerna i ovanstående Integritetspolicy; dessa uppgifter skyddas på lämpligt sätt och används endast för de ändamål och på de sätt som anges däri.

 1. Utlämnande av uppgifter från cookies

Vi kan lämna uppgifter som samlas av cookies till professionella aktörer som genomför marknadsföringskampanjer på Internet åt oss eller tillhandahåller oss tjänster förknippade med webbplatsens funktion, endast för ändamål i samband med vårt genomförande av marknadsföringsåtgärder, de tjänster som erbjuds samt drift och utveckling av webbplatsen eller till våra handelspartner som driver försäljningsställen av våra produkter, om detta krävs för gemensamma marknadsföringsåtgärder eller hantering av din förfrågan.

Vissa cookies-leverantörer (t.ex. YouTube, Google, Facebook) kan, i den omfattning som anges i deras integritets- och cookies policyer, använda cookies för sina egna ändamål. Förteckningen över leverantörer och deras integritets- och cookies policyer finns tillgängliga enligt anvisningar i p. 7. Webbsidan använder bara väletablerade och pålitliga cookies-leverantörer.

 1. Kontakt

Registeransvariges kontaktuppgifter anges ovan i Integritetspolicy (p. 2).

Kontakta gärna Uppgiftsskyddsombudet i frågor som rör cookies eller skydd av personuppgifter: Anna Sosnowska-Sufryd, e-post: daneosobowe@krispol.pl.

 1. Omfattning för lämnat samtycke och panel för hantering av cookies

Under denna Policy visas automatiskt information om omfattningen för det aktuellt beviljade samtycket samt en tabell med en förteckning över cookies som används och deras lagringsperioder.

Genom att klicka på länken “Ändra ditt samtycke” nedan får du tillgång till panelen för handering av cookies, där du kan:

 1. återkalla ditt samtycke till användning av cookies (förutom nödvändiga);
 2. ändra omfattningen för ditt samtycke och välja de kategorier av cookies som du samtycker till;
 3. läsa om cookies som används, deras leverantörer och länkar till leverantörernas cookies policyer (fliken “detaljer”).