Zamknij
marec 25, 2024

Architektúra 2024: Technologické vylepšenia a moderný dizajn

Obraz

Architektonické a stavebné trendy neustále evolvujú, prispôsobujúc sa prebiehajúcim ekonomickým a spoločenským premenám. Odvetvie sekčných garážových brán sa dokonale zapája do prebiehajúcich zmien, nielenže drží krok, ale aj určuje smer vývoja. Súčasné garážové brány sú vysoko funkčné, a tiež vynikajúco vyzerajú, dopĺňajúc obraz celej stavby budovy. Rok 2024 ešte viac podnieti výrobcov brán, aby vo svojich projektoch využívali spojenie estetiky s praktickými technologickými riešeniami, ako je lepšia tepelná izolácia či pokročilé bezpečnostné systémy.

Obraz

Neobmedzené možnosti personalizácie garážových brán

 

V posledných rokoch nabývajú na význame projekty budov, ktoré sa dokonale včleňujú do priestoru a komponujú sa s obklopujúcou krajinou. Majitelia novovzniknutých, ako aj už existujúcich budov majú takmer neobmedzené možnosti personalizácie farebnej a vzorovej svojich garážových brán. Či už ide o budovu v štýle modernom alebo tradičnom, široká škála farieb, fólií, razení a textúr povrchov panelov ponúkaná značkou KRISPOL, uspokojí chute aj tých najnáročnejších zákazníkov. Nehasnúcim trendom v návrhu budov je používanie jednoduchých, minimalistických hmôt. Ideálnym riešením pre tento typ objektov je fasádna brána, ktorá umožňuje integráciu vjazdu do garáže s fasádou, čím sa garážová brána stáva prakticky neviditeľnou. Tiež majitelia už existujúcich budov, ktorí by chceli prispôsobiť vzhľad svojich domov moderným trendom, majú mnoho možností rekonštrukcie garážových brán, vďaka inovatívnym renovačným riešeniam KRISPOL. Patria sem: renovačné profily, maskovacie lišty vertikálnych rohov a nadpražné lišty, ktoré umožňujú montáž sekčnej garážovej brány v náročných architektonických podmienkach, aj keď chýbajú príslušné prvky v konštrukcii budovy.

Obraz

Energeticky úsporné a ekologické riešenia v navrhovaní

 

Ceny energetických nosičov stále rastú a nič nenasvedčuje tomu, že by tento trend mal ísť opačným smerom. Preto ďalším dôležitým faktorom ovplyvňujúcim architektonické trendy v roku 2024 je vysoká tepelná izolácia budov. Architekti sú čoraz viac ochotní navrhovať budovy, ktoré sú nielen šetrné k životnému prostrediu, ale aj ekonomicky výhodné. Výborným riešením je zabezpečenie odbornej montáže garážovej brány. KRISPOL ponúka klientom patentovaný systém teplej montáže garážovej brány, ktorý je výsledkom dlhodobého výskumu a inžinierskej práce. Štandardná montáž brány zahŕňa priame prichytenie vodiacich líšt k múru. Inovácia v systéme teplej montáže spočíva vo vzdialení vertikálneho uhla od steny budovy. Použitie tohto inovatívneho riešenia umožňuje elimináciu tepelných mostov a zlepšenie izolácie garážovej brány asi o 20%. V kontexte oddelenia budov od vonkajších podmienok sa stáva stále dôležitejšia starostlivosť o zvukovú izoláciu domov, najmä tých, ktoré sú stavané v mestských priestoroch alebo v blízkosti ciest. Sekčné garážové brány s hrúbkou plášťa 40 mm poskytujú zvukovú izoláciu na úrovni 24 dB. Rovnako dôležitá je odolnosť garážovej brány voči nárazom vetra. V meniacich sa klimatických podmienkach sú takéto atmosférické javy, ako silný vietor, čoraz častejšie a boj proti ich následkom predstavuje dôležitý aspekt pre majiteľov domov. Sekčné garážové brány KRISPOL je možné vybaviť dodatočnými posilneniami sekcií.

Obraz

Pohodlie a bezpečnosť bývania – stálosť v meniacom sa svete

 

Napriek neustále sa meniacim a evolvujúcim trendom v navrhovaní, jedna vec zostáva nezmenená: majitelia domov si predovšetkým prajú pohodlie a bezpečnosť. To je jeden z ukazovateľov moderných budov. Bezpečná, ticho pracujúca, automatizovaná garážová brána sa stáva nevyhnutnosťou pre obyvateľov. Tento trend sa určite udrží aj v roku 2024. Sekčné garážové brány KRISPOL sú vybavené takýmito bezpečnostnými riešeniami, ako napríklad dodatočná ochrana pred padnutím garážovej brány v prípade prasknutia pružiny. Brány ovládané pomocou pohonu sú vybavené automatizovanými riešeniami, ktoré ponúkajú široké spektrum ovládania – či už diaľkovým ovládačom, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Moderný a pohodlný pohon Starcus Pro dbá o bezpečnosť obyvateľov vďaka ampermetrickému systému detekcie prekážok, funkciu jemného štartu a plynulého zastavenia a široké možnosti programovania automatického zatvárania garážovej brány. Je tiež možné vyzbrojiť garážovú bránu ďalšími bezpečnostnými systémami, ako sú fotobunky, ktoré bránia zatvoreniu, ak sa v priestore brány nachádza prekážka. Pre ďalšie zabezpečenie vašej sekčnej garážovej brány sa oplatí ju vybaviť balíkom RC2, ktorý zvyšuje odolnosť garážovej brány voči vlámaniu do triedy RC2. Systém špeciálnych zámkov bráni otvoreniu brány zvonka, dokonca aj v prípade poškodenia pohonu. Garážová brána KRISPOL s balíkom RC2 je oveľa lepšie pripravená na zásahy nevítaných hostí zvonka.

Obraz

Perspektíva KRISPOL v Architektúre 2024

Firma KRISPOL je dynamicky sa rozvíjajúci líder na trhu garážových a priemyselných brán, ktorý nepretržite sleduje najnovšie trendy, aby vyhovel aj tým najnáročnejším očakávaniam zákazníkov. Investície do výskumu a vývoja a otvorenosť k technologickým novinkám umožňujú firme navrhovať garážové brány, ktoré nie sú len praktickým prvkom, ale aj výrazným architektonickým akcentom.