Zamknij

Cookies

Servis krispol.eu používa súbory cookie. Prevádzkovateľom servisu je KRISPOL sp. z o.o. Prevádzkovateľmi (spoločnými prevádzkovateľmi) osobných údajov sú KRISPOL sp. z o.o. a KRISHOME sp. z o.o. (kontaktné údaje viď vyššie v Politike ochrany súkromia). Bezpečnosť užívateľov navštevujúcich stránku a ochrana súkromia sú našou prioritou.

 

 1. Čo sú to súbory cookie a na aký účel sú používané

Súbory cookie (cookies) sú všeobecne používané malé textové súbory ukladané v zariadení užívateľa (napríklad telefóne, počítači alebo tablete), ktorý si prehliada internetovú stránku.

Ide o súbory, ktoré sú užitočné tak pre prevádzkovateľov internetových stránok, ako aj užívateľov a sú využívané na účel:

 • správneho zobrazovania internetovej stránky, vrátane zabezpečenia jej plnej funkčnosti (zobrazovanie filmov, fungovanie kontaktných formulárov a pod.);
 • integrácie stránky so sociálnymi sieťami alebo platformou YouTube;
 • zaistenia bezpečnosti internetových stránok;
 • optimalizácie fungovania stránok (napríklad vďaka štatistikám), skvalitnenia fungovania a efektívnosti stránky;
 • personalizácie stránky pre užívateľa, napríklad zobrazením relevantných obsahov alebo zapamätaním si preferencií (napríklad zvoleného jazyka servisu).
 1. Súhlas s používaním súborov cookie

Používanie súborov cookie (okrem súborov cookie nevyhnutných pre funkčnosť stránky) vyžaduje Váš súhlas. Súhlas je dobrovoľný. Neudelenie súhlasu bude mať za následok nemožnosť používania niektorých funkcionalít stránky (napríklad zobrazenia filmu). Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na odkaz „Zmeniť svoj súhlas” (viď nižšie bod 7). Povolením všetkých súborov cookie získate možnosť používania všetkých funkcionalít stránky a podporujete nás pri zdokonaľovaní nášho servisu. Pod touto Politikou sú automaticky zobrazené informácie o rozsahu aktuálne udeleného súhlasu.

 1. Typy a doba uchovávania súborov cookie

Internetová stránka používa tieto súbory cookie:

 1. nevyhnutné na používanie stránky – umožnením základných funkcií, ako sú napríklad navigácia na stránke a prístup k bezpečným zónam internetovej stránky, prispievajú k jej užitočnosti, stránka bez týchto súborov nemôže správne fungovať;
 2. preferenčné – umožňujú stránke zapamätať si informácie, ktoré menia vzhľad alebo funkčnosť stránky, napríklad preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa nachádza užívateľ;
 3. štatistické – pomáhajú nám pochopiť, ako sa na stránke správajú rôzni užívatelia, pomocou zhromažďovania a nahlasovania anonymných informácií (údaje o pohybe na stránke, počte návštev a pod.);
 4. marketingové – ich cieľom je zobrazovanie reklám, ktoré sú dôležité a relevantné pre jednotlivých užívateľov, a teda hodnotnejšie pre vydavateľov a inzerentov. Môžu zabraňovať opakovanému zobrazeniu tej istej reklamy alebo sledovať aktivitu užívateľov na internetových stránkach. Prevádzkovatelia používajú tieto informácie výlučne na účely vykonávania vlastnej marketingovej činnosti. Poskytovatelia niektorých súborov cookie môžu údaje v určitom rozsahu využívať na vlastné účely (napríklad Facebook) podľa vlastných politík ochrany súkromia a cookies, s ktorými sa možno oboznámiť v súlade s návodom uvedeným v bode 7.

Súbory cookie sa delia na relačné („session”), ktoré sú uchovávané dočasne po dobu používania internetového prehliadača a v momente jeho zatvorenia sú automaticky vymazané, a trvalé („persistent”) uchovávané po dobu určenú vlastníkom súboru cookie. Doby uchovávania jednotlivých súborov cookie sú uvedené v tabuľke nachádzajúcej sa pod touto politikou.

 1. Súbory cookie a osobné údaje

Súbory cookie zásadne nezbierajú osobné údaje t. j. informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe a väčšina z nich poskytuje údaje nesúvisiace s konkrétnym užívateľom, napríklad v podobe údajov o počte užívateľov navštevujúcich stránku. Niektoré z informácií, ktoré boli zozbierané pomocou súborov cookie (napríklad marketingových) alebo cez interakcie s platformami typu Facebook, Google alebo YouTube, môžu predstavovať osobné údaje s ohľadom na možnosť ich spojenia s konkrétnym užívateľom (napríklad prostredníctvom čísla zariadenia, v ktorom bol nainštalovaný súbor cookie). Spracúvanie osobných údajov sa riadi zásadami stanovenými vo vyššie uvedenej Politike ochrany súkromia, tieto údaje sú príslušne chránené a používané výlučne na účely a spôsobom tam vymedzeným.

 1. Sprístupňovanie údajov zo súborov cookie

Údaje zbierané prostredníctvom súborov cookie môžu byť nami sprístupnené profesionálnym subjektom, ktoré pre nás realizujú marketingové kampane v Internete alebo nám poskytujú služby spojené s funkčnosťou internetovej stránky výlučne na účely súvisiace s nami  vykonávanou marketingovou činnosťou, ponúkanými službami a prevádzkovaním, ako aj rozvojom internetovej stránky alebo našim obchodným partnerom prevádzkujúcim firemné predajne našich produktov, ak je to nevyhnutné pre spoločne uskutočňované marketingové aktivity alebo obsluhu Vašich dopytov.

Niektorí poskytovatelia súborov cookie (napríklad YouTube, Google, Facebook) môžu tieto súbory v rozsahu, ktorý je stanovený ich politikami ochrany súkromia a cookies, využívať na vlastné účely. So zoznamom poskytovateľov súborov cookie a ich politikami ochrany súkromia a cookies sa možno oboznámiť spôsobom uvedeným v bode 7. Stránka používa výlučne osvedčených a spoľahlivých poskytovateľov súborov cookie.

 1. Kontakt

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené vyššie v Politike ochrany súkromia (bod 2).

Vo veciach súvisiacich so súbormi cookie alebo ochranou osobných údajov sa, prosím, obracajte na Inšpektora Ochrany Údajov: Anna Sosnowska-Sufryd, e-mail: daneosobowe@krispol.pl.

 1. Rozsah vyjadreného súhlasu a panel spravovania súborov cookie

Pod touto Politikou sa automaticky zobrazuje informácia o rozsahu aktuálne udeleného súhlasu a tabuľka so zoznamom používaných súborov cookie a dobou ich uchovávania.

Kliknutím na nižšie umiestnený odkaz “Zmeniť svoj súhlas” získate prístup k panelu spravovania cookies, ktorý umožňuje:

 1. odvolať udelený súhlas s používaním cookies (okrem nevyhnutných);
 2. zmeniť rozsah udeleného súhlasu a vybrať kategórie súborov cookie, s používaním ktorých vyjadrujete súhlas;
 3. oboznámiť sa s používanými súbormi cookie, ich poskytovateľmi a linkami pre politiky ochrany súkromia používané poskytovateľmi (záložka „detaily”).