Zamknij
jún 15, 2023

Údržba a čistenie garážovej brány

Garážová brána patrí k prvkom otvorových konštrukcií, ktoré sú často využívané mobilnými členmi domácnosti. Stáva sa, že bránu otvárame niekoľkokrát za deň.

Neudržiavanie čistoty brány, hromadenie nečistôt medzi sekciami –  pod bočnými tesneniami a takisto v okolí vodiacich líšt, kladiek, závesov, ako aj absencia správnej údržby spôsobuje, že brána vydáva zvuky trenia, škrípania, vŕzgania či dokonca zvuky strieľania. Aby sme takýmto situáciám predchádzali a čo najdlhšie sa tak tešili z dobrej kondície brány, treba pravidelne a správne vykonávať jej údržbu. Ako? Radíme.

Ako často má byť vykonávaná údržba brány a jej čistenie?

Ak ste vo fáze hrubej stavby – môžete o svoju bránu dbať už od začiatku, čo určite odporúčame. Jej čistenie a vykonávanie údržby je pritom rozhodne potrebné:

  • Po montáži brány
  • Po ukončení prác na stavbe

A navyše:

  • Najmenej 2-krát do roka a zakaždým, keď po vizuálnej kontrole uznáme, že brána je znečistená.

Údržba krok za krokom

Pristúpme k praktickej časti. Vieme už, kedy treba bránu čistiť, teraz je čas na vykonanie prác. Objasňujeme, ako to urobiť správnym spôsobom:

  1. Očistite ťažko dostupné miesta – pod tesneniami, medzi sekciami. Tu môže pomôcť stlačený vzduch.

Dôležité: Bezpodmienečne sa vyhýbajte silnému drhnutiu, ktoré môže viesť k poškodeniam povrchu.

  1. Očistite celý plášť brány – Pretrite vlhkou handričkou alebo opláchnite jemným prúdom vody a čo je dôležité, nepoužívajte vysokotlakové umývačky. Plášť brány môžete tiež umyť jemným detergentom a kefou s mäkkými štetinami.

Nezabúdajte: Detergent najskôr vyskúšajte na malej ploche a v neviditeľnom mieste, aby bola zrejmá jeho reakcia s bránou.

  1. Po vysušení vykonajte údržbu tesnení silikónom.
  2. Suchým mazivom vykonávajte údržbu čapov závesov a kladiek.

Nezabúdajte: V žiadnom prípade nepremazávajte vodiace lišty, ich vnútro očistite výlučne od prachu a nečistôt.

Prípravky na údržbu

Veľmi dôležité: pri údržbových prácach používajte výlučne produkty odporúčané výrobcom. Vykonávanie uvedených činností pred zimným obdobím zabráni takisto primŕzaniu brány.

Nové výrobky na starostlivosť o vašu pleť od KRISPOL budú k dispozícii od júla.

Choose your country

Čeština

English

Français

Deutsch

Österreich

Română

Slovenčina

Svenska

Українська

Switzerland